Linamada #9

Biskan Minilyon pa nga Yolanda…

by: NiceGay PLeving

 

Yolanda. Maanyag nga ngalan kon aton pamati-an

Kaangay sang paghinuni sang mga kapispisan

Daw ikaw gina ili-ili kun imo pamalandungan

Aton dayawon kay matahom ang Yolanda nga ngalan.

 

Apang sang nagligad nga tuig natagaan ini sang lain nga atensyon

Tungod nang-guba sang mga balay kag pang-anod sang mga pananom

Nagdangat sang sakit sa ulo kag tuman nga kunsomisyon

Sa mga tawo nga iya gin-labyan, sang mga panganod nag gu-om

 

Sang gin-anonsyo sang PAGASA ang Bagyong Yolanda

Kami wala gin-kulbaan ukon kami wala nag sala-sala

Kay abi namon ini ulan kag mahina nga hangin lamang

Apang ini gali makusog, nagsobra sa amon ginla-uman

 

Oh Bagyong Yolanda NGAA man?!

Kami imo gin pa-antos kag ginbaya-an

Sa tunga sining trahedya kag sirkumstansya…

Apang ini tanan gali, yara sa mga plano NIYA.

 

Amon na realisar nga ini tanan gintugot Niya,

Tungod may rason kag tinutuyo Sing-iya

Kay kita nga tawo dali mabalaka

Pamasul-basol kag pagduda ang upisyo ta.

 

Tabog nga mga atop, tumba nga mga kudal kag puno sang kahoy

Linapta sa palibot – sa kunsumisyon, abaga mo mahuy-hoy

Ilabi naguid ang aton simbahan, madugang imo panaghoy

Apang ini tanan, amon ginkabig nga bugay nga indi ma-asuy.

 

Wa-ay nadula sa Iya ang amon pagsalig

SIYA ang naghimuno sang grasya sa bilog nga tuig

Pagsuply sang kinahanglanon, pagka-on kag tubig

SIYA wa-ay nagpabaya, sa Iya ka-anakan padayon nga ga amlig

 

Gani kita nga adlaw-adlaw pa nga gaginhawa,

Indi mag untat, padayon pag-tutum pa guid sa IYA

SIYA yara biskan sa minilyon pa nga pag abot ni Yolanda.

Kita indi NIYA pagpabay-an, pagabantayan kag i-anguma.

 

Sa DIYOS LAMANG ang TANAN nga HIMAYA!!! Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s