Linamada #1

Emosyonal Nga Pagtilaw

Ang akon kabuhi sang nag ligad nga Hulyo

Naka eksperyensya sang isa ka kasubo..

Inang bal an mo nga ikaw naka sakit,

Sang isig pareho mo… kundi nangakig.

Nagdako ako sa isa ka panimalay,

Nga luwas gasapakay, kami ga intsindihanay

“Anak, mag pa ubos”, hambal ni Tatay,

Para kuno kita mag pinalanggaanay.

Apang may yara mga sitwasyon

Nga akon batasan gina kwestyon.

Tungod guro kay ako weirdo

Sa ila mata, daw buang ako.

Akon gina punggan akon eksotiko nga batasan mag gwa

Kay bal an ko ikaw, Huo IKAW masuya.

Kag maka hambal, nga ako daw demonya,

Kag basi ang iban matingala.

Ako nag dako nga akon gn binagbinag

Kun ako mag bato ukon ako matublag.

Sa binata bata nga temtasyon sa palibot

Nga sa akon dalan naga abot.

Indi ko gusto nga ikaw akon kaugtan

Kay bal an ko, ako imo man nadumtan

Kag bal an ko, ang pag-ugot SALA

Labi naguid kung sa imo, INOSENTE nga TINUGA.

Apang ngaa? Akon kaugalingon akon di mapunggan?

Kaugot. Kaakig sa akon tagipusoon nagadalagan

Akon sadto, gusto ko na limtan

Mga posting sa dingding nga permi ko makit an.

Ako nag react kay ako guilty.

Pero bal an ko, indi to para sa akon party.

Apang akon gn binagbinag ang mga hitabo,

Ano abi kun ako makasala, kag amhun man ako sadto.

Masakit mabasahan ang mga angay sadto.

Mga posting sa dingding nga sa imo mata gakadto

Halin sa mata, iprocess sang utok, hasta sa tagipusoon.

Asta ya bilog mo nga lawas ga kurog, pero dapat mo pag unon.

Ang mga sitwasyon nga angay sini..

Dapat binagbinagon kung ano imo himoon.

Mabato bala, kag ikaw magbinata bata

Kay bal an mo nga ang pagpa ubos, ila gina deadma.

Kun ikaw mamangkot, kun sin o perdi

Akon sabat, WALA, kay indi man ni contest eh!

Pero kun abi nila contest ini..

Ti, sila daug, sila man perdi..

Daug kay abi nila daug sila,

kag perdi kay abi nila mabato gid kmi..

Ngaa ako nag sulat sang angay sini.

Para ayhan sila akon pakahuy an? INDI.

Para lang akon kalian sang buot akon mapa utwas,

Para mag tawhay utok ko kag tagiposoon BWAS!

Pasensya na sa imo nga naka basa.

Hipos nalang, Imo nalang intsindiha..

Akon buot akon na tagaan tsansa

Nga sa subong nga oras maga tawhay na..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s